O behu v Blažiciach

Zimný beh Olšavskou dolinou je každoročne organizované bežecké podujatie. Koná sa v závere zimy, vždy prvú marcovú nedeľu. V roku 2019 sa uskutoční už 44. ročník.

Organizátorom behu je OŠK Blažice a Obecný úrad Blažice.

Trať behu má 16 kilometrov. Povrch je čisto asfaltový s minimálnym prevýšením. Trasa vedie cez obce Blažice, Ruskov, Ďurkov, Olšovany, Vyšný Čaj, Nižný Čaj, Bohdanovce a späť do Blažíc.